Log in

+31 (0) 345 796 511

 Veilig betalen met iDEAL   Veilig betalen met Bancontact   Veilig betalen met PayPal   bitcoin   visa creditcard

Algemene Verordening Gegevensbescherming

avgHier vind u alle informatie omtrent uw privacy, ons beleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke 25 mei 2018 in werking zal treden. Zo hebben wij een Privacy Statement en een Verwerkersovereenkomst voor u opgesteld. 

Veel gestelde vragen AVG & Privacy

De Algemene Verordering Persoonsgegevens is de nieuwe privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De AVG vervangt de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens, oftewel de Wbp. In Europa staat de wet bekend onder de naam General Data Protection Regulation, de GDPR. Deze wet heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Web Improved verwerkt bepaalde persoonsgegevens van jou. De GDPR vereist daarom dat we vastleggen wat het doel is van deze gegevensverwerking. Daarom stellen we een standaard verwerkersovereenkomst op die je hier terug kunt vinden. In de verwerkersovereenkomst staat welke gegevens wij mogen verwerken en met welk doel.

Vanaf 25 mei heb je ook verschillende rechten als inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwijdering van persoonsgegevens. Lees meer in onze Privacy Verklaring.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer, maar ook IP-adressen en betaalgegevens. Gegevens die wij opslaan zijn bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, zodat je kunt inloggen, of je betalingsgegevens zodat de facturering goed verloopt.

De meeste gegevens die wij van jou opslaan kun je terugvinden in Mijn Account. We slaan ook gegevens op die gaan over het websitegebruik en contact met de klantenservice. Web Improved slaat alleen gegevens op die nodig zijn voor het leveren van onze producten en diensten of gegevens die nodig zijn om kwaliteit te kunnen garanderen. Wil je meer weten over het opslaan van persoonsgegevens, lees dan onze Privacy Verklaring.

Verwerken is: alle handelingen die wij uitvoeren met persoonsgegevens. Dit gaat van verzamelen tot en met vernietigen en is daarom een breed begrip. Voorbeelden van verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Web Improved gebruikt de opgeslagen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, onder andere:

- Het verlenen en factureren van onze diensten;

- Het verzenden van onze nieuwsbrieven;

- De afhandeling van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan;

- Opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database;

- Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

- Het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen.

De volledige Privacy Verklaring met de doeleinden lees je hier.

Mocht je de dienstverlening eindigen, dan bewaren wij de gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Gegevens die niet meer nodig zijn worden altijd direct verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Hoe we verder omgaan met het bewaren van de persoonsgegevens lees je in de Privacy Verklaring.

Nee, we beperken de toegang tot persoonlijke gegevens zoveel mogelijk. Alleen medewerkers van Web Improved die een supportfunctie hebben en dus rechtstreeks contact hebben met jou, hebben toegang tot deze gegevens. Ook medewerkers met een relevante functie, zoals administratie, heeft toegang tot deze gegevens.

We gaan te allen tijde zorgvuldig en kritisch om met het bewaken van de privacy van onze klanten. Dit betekent dat we in alle functies kritisch bekijken welke toegang, of bewerkte toegang, tot persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Lees onze Privacy Verklaring hier.

Als u met uw website persoonsgegeven verzameld zoals bij een webshop dan moet u ook voldoen aan het AVG. Zo moet u in iedergeval een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen die voor u deze gegevens verwerkt. In dit geval moet u dus ook een verwerkersovereenkomst met Web Improved aangaan. Wij hebben voor u een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld hiervoor. Deze vind u hier.

Log in